Richest Country in World

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଚୀନ । ବିଶ୍ବର ଧନୀ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ବରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶ ହୋଇଛି ଚୀନ ।...