revolver-rifle

ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ: ଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ? ନିଜକୁ ସନ୍ୟାସୀ କହୁଥିବା ଭାଜପାର ଏହି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ ନେତାଙ୍କ ସତରେ ସମ୍ପତି ଅଛି ତ ? ପ୍ରଥମେ...