Returned to Athagarh

ଆଠଗଡ଼: ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଠଗଡ଼ ଫେରିଲା ଗୋଟିକିଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବାହୁବଳୀ । ବାଙ୍କୀ ଡ଼ମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭଗିପୁର, ବାଆଁରା, ପାଥପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା...