Restucture

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆରବିଆଇ) ଗୁରୁବାର ମୁଦ୍ରା ନୀତିରେ ପଲିସି ସୁଧ ରେପୋରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ରେପୋ ହାର ୪ ପ୍ରତିଶତରେ ରହିବ,...