Rama chandra Guha

ରାହୁଲ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ । ୧୫ ବର୍ଷ ଆମେଠୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହିନ୍ଦୀ ନକହିପାରିବା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ...