Raju shrivastav ventilator

ମୁମ୍ବାଇ: ତାଙ୍କ ଚୁଟକୁଲା ଶୁଣିଲେ କିଏ ବା ନିଜ ହସକୁ ରୋକି ପାରୁଥିଲା  । ହସାଇ ହସାଇ ବେଦମ କରି ଦେଉଥିବା ମଣିଷର ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି...