Rajiv Gandhi birth anniversery

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ପାପା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ । ତୁମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ...