Rajamouli

ମୁମ୍ବାଇ: ମେଗା ପାଓ୍ୱାର ଷ୍ଟାର ରାମଚରଣ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେଯେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ‘ମ୍ୟାନ୍‌ ଓ୍ୱିଥ୍‌ ଗୋଲଡେନ୍‌ ହାର୍ଟ’ । ଆରଆରଆରର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ...