Raging Issue

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗିଂ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ଟ୍ରାନସଫର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ବାହାର...