rafel fighter plane

ରାଫେଲ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ରାଫେଲର ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା । ରାଫେଲକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଆସିଥିଲା ବଡ...

କେବଳ ମୁଲ୍ୟକୁ କି ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଫେଲ ବିବାଦ ଭିତରେ ନଥିଲା । ଲେମ୍ବୁ ଓ ନଡିଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଫେଲ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ।...