PuriParikramaPrakalpa

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ମିଳିଥିବା ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ ରାଜେଶ ପୁରୋହିତ । ମିଳିଥିବା ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନର...