prutwiraj chawhan

ମୁମ୍ୱାଇ : ଟ୍ରେଲରରେ ଲକ୍ଷେ ଭିଉ ପାଇଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୈାହାନର ଟିଜର ଏବେ ରିଲିଜ ହୋଇସାରିଛି । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର...