prohibition message

କାନାଡ଼ା: ‘ଧୂମ୍ରପାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ’ ଏମିତି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଟି ତମାଖୁ ଓ ସିଗାରେଟ ପ୍ୟାକେଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଲୋକେ ଏଥିପ୍ରତି କେତେ...