price fall down

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Gold Price Rate: ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର । ଯଦି ବାହାଘର ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାଁହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।...