President Zelensky

1 min read

କିଭ୍: ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ମାରିଆପୋଲରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଭିଷଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଋଷ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି ଏବଂ...

1 min read

କିଭ୍: ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଉପରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ । ଦଶମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଋଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ । କିବ୍ କବଜା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ...