PRA

ବେଜିଂ: ଗଲବାନରୁ ଚୀନ୍ ସେନା ଦେଢରୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ହଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୀନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି । ଚୀନ୍ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ...

Close Bitnami banner