PR Sreejesh

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର । କ୍ରୀଡାକ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ । ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ସେହି କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡାବିତ୍...