PlayStore

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ୱେମ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ୩୪ଟି ଆପକୁ ପ୍ଳେ-ଷ୍ଟୋରରୁ ହଟାଇଛି ଗୁଗୁଲ । ହଟାଯାଇଥିବା ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୋକର ମାଲଓ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ । ଜୋକର ମାଲଓ୍ୱାରେ...

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ଲେ-ଷ୍ଟୋରରୁ ୧୭ଟି ଆପ୍‌କୁ ହଟାଇଲା ଗୁଗୁଲ୍‌ । ଏହି ଆପଗୁଡିକ ଜୋକର୍ ନାମକ ମାଲଓୟାର୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି...

Close Bitnami banner