Pinaka

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆସାମ ସୀମାର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (LAC) ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ LACର ଡେପଥ୍ ଏରିଆ କୁହାଯାଏ ।...