PIA

1 min read

ଇସଲାମାବାଦ: ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ମନାକରିଦେଲେ ପାଇଲଟ । ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ରବିବାର ସାଉଦି ଆରବର ରାଜଧାନୀ ରିୟାଦରୁ ଇସଲାମାବାଦକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ମନା...