One Family One Ticket

1 min read

ଉଦୟପୁର: କଂଗ୍ରେସ ନବ ସଂକଳ୍ପ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ । ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ପୁର୍ନବିନ୍ୟାସ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ବିଚାର...