Odia Deligation

ଦୁବାଇ: ଦୁବାଇରେ ମେଗା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଡେଲିଗେସନ୍‌ । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବନାର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା...