Nuclear Warheads

1 min read

ୱାଂଶିଟନ୍: ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଛି କି ଭାରତର ତିନି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟି ଦେଶରେ ଚୀନ ନିଜ...