Not To Buy

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଫାଇଟ୍ ! ଏବେ ଏକଥାକୁ ନେଇ ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା । କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ୍-ଋଷ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକା ଆଗଭର ହୋଇ...