neeraj gold medalist

1 min read

ନାଁ ରଖିଲେ ସୁନାପୁଅ ନୀରଜ, ଦେଶ ପାଇଁ  ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ନୀରଜଙ୍କ ସଫଳତା...