NCP chief

ମୁମ୍ବାଇ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର । ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା...