NationalMourning

1 min read

ମୁମ୍ୱାଇ: ଆଉନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ତଥା ଭାରତ ରତ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେସକର । ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ ଲତାଙ୍କ ନିଧନରେ ୨ଦିନିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି...