National Institute of Marine Sciences

1 min read

ଯାଜପୁର: ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ମଣିଷ । ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ହେଉ କି ଗଭୀର ଜଳ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବର କରିପାରେ ସନ୍ଧାନ...