Narendra Modi would become the Prime Minister

ମୁମ୍ବାଇ: ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ମ୍ୟାଥ ଜିନିଅସ ହେବା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲେ ? ସେ କ’ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ ?...