Maruti Suzuki

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାରୁତିକୁ ନେଇ ଟାଟାର ଆକ୍ଷେପ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କାର୍ ସେଫ୍ଟିକୁ ନେଇ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକିକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ...

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦିଓ କାର କିଣିବାର ଇଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ତଥାପି ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ । ଏହାକୁ ନେଇ ମାରୁତି ସୁଜୁକୀ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ...

1 min read

ଆପଣଙ୍କୁ କାର କିଣିବାର ଅଛି କି ? ଯଦି କାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ । କାରଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି...

Close Bitnami banner