Lost Contact

1 min read

ଜାକର୍ତ୍ତା: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତାରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ଏକ ବିମାନ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀବିଜୟ ଏୟାରର ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା...

Close Bitnami banner