leh visit

ଲଦାଖ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆଜି ଲେହର ଷ୍ଟକନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାରା କମାଣ୍ଡୋ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ପୈଙ୍ଗାଙ୍ଗ୍ ହ୍ରଦ...

Close Bitnami banner