Left Democratic Front

1 min read

ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ: କେରଳ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚିତ୍ର। ଇତିହାସରେ ପିନାରାଇଙ୍କ ରେକର୍ଡ । ଏଥର ସମ୍ମାନର ଲଢେଇ ଲଢିଥିବା ସିପିଆଇଏମର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆଗାଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି...