lal singh chada flop

ମୁମ୍ବାଇ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫେଲ୍‌ ମାରିଛି ଅମୀର ଖାନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଲାଲ ସିଂହ ଚଡା । ସୁପର ଫ୍ଲପ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ କଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ...

ମୁମ୍ବାଇ: ଫିଲ୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ଅମୀର ଖାନ୍‌ । ଫିଲ୍ମ ଲାଲ ସିଂ ଚଡା ଫ୍ଲପ୍‌ ପରେ ଫିଲ୍ମ ବିତରକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ...