Know Why COVID-19 Is More Deadly In People With Obesity

ମେଦବହୁଳ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିଛି କରୋନା । ମେଦ ବହୁଳ ରୋଗୀଙ୍କୁ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର...