KC Shivashankar

1 min read

ଜହ୍ନମାମୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା ଏହାର କଥାକୁହା ଜୀବନ୍ତ ରଙ୍ଗୀନ ଛବି ସବୁ । ଏହା ସତ ଯେ, ଆଜିକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ପେଷାଦାର ତଥା ସୌଖିନ୍ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ...

Close Bitnami banner