Ireland Under 19

1 min read

ତ୍ରିନିଦାଦ: ଆଇସିସି ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ବିଶ୍ୱକପରେ ଲଗାତର ଭାବରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ଟିମ୍...