Indian Wrestler

1 min read

ବର୍ମିଂହାମ: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନବମ ଦିନରେ ମେଡାଲ ପରେ ମେଡାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା । ତିନୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ...