India Saraswati

Saraswati Puja 1 min read

ସରସ୍ୱତୀ । ଶିକ୍ଷା ଓ କଳାର ଦେବୀ । ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ କେବଳ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ସର୍ବପୂରାତନ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି ,ତାଙ୍କ ଉପାସନା ଭାରତୀୟ...