India-Englad Test

1 min read

ବର୍ମିଂହାମ: ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଚାଲିଥିବା ୫ମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ । ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ...