india china boarder controversy

1 min read

ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୀମାନ୍ତ LACରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିବୃତି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ  ।  ଭାରତ ଓ...