immortal

1 min read

ବାର୍ସିଲୋନା(ସ୍ପେନ୍): ମହାଭାରତର ଭିଷ୍ମଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଇଛାମୃତ୍ୟୁର ବରଦାନ । ଭୀଷ୍ମ ନିଜ ଇଛାରେ ହିଁ ମରିପାରିବେ ତା’ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମରଣ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ...