Denying

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତେଜୁଛି ହିଜାବ ବିବାଦ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହିଜାବ ତାତି । ମୁସଲିମ ଛାତ୍ରୀ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି କଲେଜ ଆସୁଥିବାବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ର ସ୍କାର୍ଫ...