deep Sea

1 min read

ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ: ମହାକାଶ ନୁହେଁ, ମହି ତଳେ ଏଲିୟନ  । ଆକାଶରେ ନୁହେଁ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଲିଅନ୍  । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ...