Deba

ଗାଙ୍ଗବାରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଡନ୍‌ ଦେବା ଗୁର୍ଜରର ରିଲ୍‌ ଏବଂ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍‌ ଖୁବ୍‌ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦେବା ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଥିଲା ଏବଂ ସୋସିଅଲ ମିଡିଆରେ...