DaughterDonate

1 min read

କଳାହାଣ୍ଡି: ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବାପାମାଆଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତାଦାର କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଆ ମୁଣ୍ଡରେ...