Cyclone Name Taukate

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ: ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ । ଏବଂ ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ତୌକତେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ,...

Close Bitnami banner