Budget Smart phones

1 min read

Galaxy M02s: ଭାରତରେ ନୂଆ ବଜେଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି Samsung । ସୂଚନା ମୁତାବକ କମ୍ପାନୀ ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖ ଦିନ Galaxy...

2 min read

2020 Budget Smartphones: ଯଦି ଆପଣ ଭାରତରେ ଶସ୍ତାରେ ଫୋନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବଜେଟ ଫୋନର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମିଳିପାରିବ ।...

Close Bitnami banner