Bride Groom

ପାଟନା: ବିହାରର ଭାଗଲପୁରରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କନ୍ୟା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେବା ପରେ ବରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ବରକୁ ହୃଦଘାତ...