Brave Police

1 min read

ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ: ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ ପୋଲିସ ନିଜ ଜୀବନକୁ କିପରି ବାଜି ଲଗାଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି  । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପୋଲିସ...